Visie/methoden

Bij Annk-care worden verschillende (evidence based) methoden toegepast. Maatwerk is hierbij altijd het uitgangspunt en daarbij staan de punten kennis, vaardigheden en verwerking centraal. Kennis is nodig om te weten waarom je last hebt van bepaalde klachten. Vaardigheden kun je aanleren om anders met een situatie om te gaan. Verwerking is vaak nodig om daadwerkelijk de kennis en vaardigheden goed toe te kunnen passen. Tijdens een traject bij Annk-care kan er op deze verschillende niveau’s worden ingestoken.

Hieronder volgen kort de diverse methoden die worden toegepast nadat de klachten en krachten in kaart zijn gebracht:

Circle Reprint Emotional Foundation (CREF®): Uitgangspunt bij CREF is het herstellen van het basisvertrouwen en de levensbehoeften van ieder mens. CREF is een belangrijk onderdeel binnen praktijk Annk-care. Meer informatie is te vinden op www.crefmethode.nl 

Geboorte in Kaart: Met Geboorte in Kaart wordt er specifiek gekeken naar conceptie, zwangerschap en geboorte. De indrukken die je in deze fase te verwerken hebt gekregen vormen een blauwdruk voor je leven. Om gedragspatronen te kunnen veranderen, is het essentieel om de impact van deze cruciale fases voor jezelf te ontdekken.

Cognitieve gedragstherapie (CGT): Inzichtelijk wordt hoe gedachten je gevoelens en gedrag beïnvloeden en hoe jij hier de controle over krijgt.

Eye movement desensitization reprint (EMDR): Door bilaterale stimulatie (links-rechts bewegingen visueel, auditief of kinesthetisch) worden er nieuwe verbindingen in de hersenen aangemaakt waardoor versnelde informatieverwerking plaatsvindt en spanning afneemt. Ervaringen uit het verleden, waar je in het heden nog last van hebt, worden hierdoor verwerkt.

Transactionele analyse (TA): Dit wordt gebruikt om communicatiepatronen te verhelderen en je manier van omgaan met jezelf en anderen effectiever te maken. De TA gaat ervan uit dat we vanuit drie posities of ‘zijnswijzen’ kunnen reageren op situaties en andere mensen. Vanuit de ouder, de volwassene of het kind, waarbij er zowel positieve als negatieve uitwerkingen kunnen zijn.

Oplossings- en herstelgericht:  We kijken naar je krachten en je successen. Waar ben je goed in, waar word je blij van, wat heeft je tot nu toe geholpen in je leven? Dit bouwen we uit. Hierdoor hervind je kracht en het vergroot je zelfvertrouwen.

Acces Bars®: De bars zijn 32 punten op het hoofd. Ieder punt vertegenwoordigt een thema dat kan overeenkomen met vastgezette overtuigingen of inprentingen. Door het met de vingertoppen zachtjes aanraken van de 32 punten vindt er een energiestroom plaats. Hierdoor worden o.a. belemmerende overtuigingen, trauma's, angsten opgeruimd.

• Soms werkt praten onvoldoende. Het paard wordt dan ingezet als co-therapeut. Klik hier voor meer informatie.

Als verpleegkundig specialist is Anniek Wester geschoold  in het classificeren volgens de ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health). Het ICF-schema is ontwikkeld door de World Health Organization (WHO) en beschrijft in eenduidige taal het functioneren van mensen en de factoren die hierop van invloed zijn. Je functioneren en kwaliteit van leven is hierbij het uitgangspunt en niet de ziekte/stoornis/handicap. De ICF sluit goed aan bij de nieuwe voorgestelde definitie van gezondheid door Huber: Gezondheid is het vermogen je aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven’.

"Life isn’t about waiting for the storm to pass,

It’s about learning how to dance in the rain."